Garantiiremont

Meie ettevõte tagab, et kõik ülesanded täidetakse täielikus vastavuses kehtivate Eesti seadusandlusega ja muude lepingu sõlmimise ajal kehtivate asjakohaste õigusaktide ja dokumentidega. Samuti järgime sarnastes tingimustes remondi- ja ehitusteenuste valdkonnas tunnustatud kutsestandardeid ja tavasid.

Garantiiaeg on kaks (2) aastat alates tööde lõpetamise ja vastuvõtmise kuupäevast.

Garantii hõlmab kõiki lepingu alusel tehtavaid töid, sealhulgas järgmisi töid:

  1. Viimistlustööd;
  2. Elektripaigaldustööd;
  3. Sanitaartehnilised tööd;
  4. Muud varjatud tööd.

Garantii ei hõlma siiski defekte, mis tulenevad järgmistest asjaoludest:

  1. Objekti loomulik kulumine;
  2. Seadmete ja varustuse ebaõige käitlemine;
  3. Objekti ebaõige iseremont Tellija või tema poolt kaasatud kolmandate isikute poolt;
  4. ettenägematute asjaolude, näiteks üleujutuse, tulekahju, seente ja hallituse tekke, paneelide vaheliste vuukide, katusekatte probleemide jms tagajärjed.;
  5. Ruumi ebaõige kasutamine.

Pange tähele, et see garantii kehtib ainult siis, kui lepingus sätestatud tingimused on täidetud.

Garantiiremondi taotlus

Lisa pildid
Maksimaalselt 5 pilti jpg-formaadis

Võtke meiega ühendust